London (change)
Today 28°C / 18°C
Tomorrow 27°C / 17°C

Filter results

Plant name
Plant type

Flower colourFoliage colourFeature


Sun exposureSoil
HardinessSkill level1 to 15 of 243 results
Abelia Abelia

Abelia

Abelia


1 review

Actinidia kolomikta Actinidia

1 review

Allium neapolitanum Naples onion

Allium neapolitanum

Naples onionAponogeton distachyos Water hawthorn

Aponogeton distachyos

Water hawthornArum creticum Arum

1 review

Buddleja alternifolia Weeping butterfly bush

Buddleja alternifolia

Weeping butterfly bushBuddleja globosa Orange ball tree

Buddleja globosa

Orange ball tree1 to 15 of 243 results